Loading

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CƠ BẢN

Tin tức   29/12/2020


MỘT SỐ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TẠI BỆNH VIỆN

Trong cuộc sống để tồn tại và phát triển, con người luôn luôn phải quan hệ, giao tiếp, ứng xử. Các Mác nói “con người là tổng hòa của các mối quan hệ trong cuộ sống”. Khi đã có quan hệ là phải có giao tiếp, khi có giao tiếp là có ứng xử. Nhưng chúng ta ứng xử với nhau phải có tình, có lý, trên-dưới, trước-sau, trái-phải, nhân-nghĩa. Đó là sự giao tiếp ứng xử có văn hóa. Để đạt được điều đó phải học tập, rèn luyện không ngừng các kỹ năng ứng xử trong giao tiếp. Quan hệ này còn gọi là nghệ thuật đối nhân xử thế.

Người nhân viên bảo vệ Bệnh viện không những trực tiếp, mà còn là những người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân/ người thân bệnh nhân – khách hàng. Vì vậy, từ khâu tiếp đón, nhân viên bảo vệ phải thể hiện giao tiếp ứng xử tốt để khách hàng ấn tượng ban đầu tốt đẹp về bệnh viện.

I. KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

 

1. Mục đích yêu cầu hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong nghiệp vụ bảo vệ

Chúng ta đang sống trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ đang hướng tới một nền kinh tế trí thức và văn hóa, hơn thế nữa, chúng ta vừ gia nhập vào WTO, hòa mình vào nền kinh tế thị trường chung của thế giới.

Bệnh viện cũng đang trong xu thế hội nhập và phát triển chung của đất nước và thế giới. Để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội ngày càng phát triển, trong đó có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô, phục vụ, hướng tới chuẩn Bệnh viện quốc tế. Từ đó đặt ra những yêu cầu đối với tính chuyên nghiệp của bảo vệ ngày càng cao. Bệnh viện quyết tâm xây dựng một đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ mạnh, ngang tầm thời đại – nhân viên bảo vệ Bệnh viện bằng tri thức và văn hóa.

2. Vị trí kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong nghiệ vụ bảo vệ

Trong những năm qua cùng sự trưởng thành và phát triển của Bệnh viện, đội bảo bệ của Bệnh viện luôn được Hội đồng điều hành Bệnh viện quan tâm và chỉ đạo sát sao. Vì vậy đội bảo vệ đã có nhiều cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần ngày càng đáp ứng yêu cầu cao của dịch vụ phục vụ bệnh nhân/ người thân bênh nhân – khách hàng của Bệnh viện.

Nhân viên bảo vệ Bệnh viện đã và đang hoàn thiện 4 loại quan hệ giao tiếp chủ yếu sau:

 • Mối quan hệ giữa nhân viên bảo vệ với bệnh nhân/ người thân bệnh nhân – khách hàng (chủ yếu). Đây là mối quan hệ chủ đạo mang tính quyết định góp phần tác động trực tiếp tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Mối quan hệ giữa bảo vệ với quần chúng nhân dân và cơ quan địa phương
 • Mối quan hệ giữa nhân viên bảo vệ với nhau trong nội bộ
 • Mối quan hệ giữa nhân viên bảo vệ với các đối tượng nghi vấn.

Trên thực tế, có rất nhiều tình huống sự việc tưởng chừng chư nhỏ bé, đơn giản. Nhưng do cách ứng xử nếu không chuẩn mực mà trở nên phước tạp. Ngược lại có những tình huống sự việc tưởng chừng như nghiêm trọng nhưng nếu chúng ta tìm được cách ứng xử khôn khéo, thích hợp thì mọi việc được tháo gỡ, giải quyết một cách đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CƠ BẢN TẠI BỆNH VIỆN

3. Nội dung kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nghiệp vụ bảo vệ

a. Khái niệm văn hóa ứng xử

Là hệ thống học thuật về các kỹ văng giao tiếp - ứng xử khi giao tiếp quan hệ hay có gọi là nghệ thuật đối nhân xử thế.

b. Phương tiện giao tiếp ứng xử.

Con người ta giao tiếp, ứng xử với nhau qua 03 phương tiện chủ yếu:

 • Ngôn ngữ
 • Hành vi
 • Thái độ

Nhưng ngôn ngữ là phương tiện quan trọng và được sử dụng nhiều nhất. Người xưa dạy “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Để đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp ứng xử, chúng ta cần kết hợp nhuần nhuyễn cả ba phương tiện trên, lời nói phải đi đôi với việc làm và phải có thái độ đúng mực tránh trường hợp nói một đằng làm một nẻo hoặc vẫn làm nhưng lại tỏ thái độ miễn cưỡng, chống đối.

c. Các chuẩn mực văn hóa ứng xử

Chuẩn mực lý – tình

Đây là cặp phạm trù quan trọng nhất trong kỹ năng giao tiếp - ứng xử. Lý là cái đúng, là lẽ phải, là cái đích cần đến. Nó là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta khi sử lý một tình huống, một sự việc cụ thể. Trước hết ta phải xem xét, căn cứ vào nội quy, các quy định nơi ta làm việc. Nhưng cần lưu ý là nó phải đúng, không trái với pháp luật hiện hành của nhà nước.

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Tất cả mọi công dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhà nước. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nội quy, quy định của khách hàng. Chúng ta cũng rất cần phải xem xét chữ “tình” vì lý có rất nhiều vụ việc, tình huống “tình ngay mà ý gian”. Vậy chúng ta phải sử lý làm sao cho thấu tình đạt ý. Có như vậy chúng ta mới có thể làm cho đối tựng tâm phục khẩu phục.

Giao tiếp ứng xử nếu chúng ta quá thiên về lý thì rất dễ trở nên khô cứng, nguyên tắc và máy móc. Nó sẽ không thu phục được tình cảm, nhân tâm của đối tác. Chính vì vậy, chúng ta phải kết hợp hài hòa giữa lý và tình để nó hỗ trợ bổ sung cho nhau, như vậy chúng ta mới thu được hiệu quả cao khi giao tiếp – ứng xử trong công việc và cuộc sống

Chuẩn mực cương – nhu

Cương là cái đích mà chúng ta phải đi đến và đạt được. Nó là phần cứng không thể thay đổi khi quan hệ giao tiếp với đối tác.

Nhu là con đường dẫn chúng ta đi đến đích, nếu mục tiêu đã định. Nó là phần mềm đầy tính uyển chuyển, linh hoạt và sáng tạo. Nó có thể thay đổi, biến hóa tùy vào từng tình huống, hoàng cảnh cụ thể. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, nhu bao giờ cũng thắng cương

Khi Giao tiếp - ứng xử, cái cương bao giờ cũng ẩn dưới và nằm trong cái nhu. Như dòng sông chảy ra biển, đôi lúc phải uống lượn, khúc khuỷu, quanh co nhưng cuối cùng vẫn đến cái đích của mình là biển cả.

Chuẩn mực tiến – lùi

Khi ta quan sát con Mèo hay con Hổ vồ mồi. Trước khi chồm tới con mồi bao giờ chúng cũng phải nhún mình xuống rùi mới vọt bật lên được. Cũng như con Đại Bàn trước khi sải cánh bay lên bầu trời cao rộng, thì bao giờ nó cũng thả mình từ trên vách núi hoặc ở độ cao nhất định xuống rồi mới vỗ cánh bay vút lên không trung.

Trong cuộc sống quan hệ của con người cũng vậy và không chỉ đơn giản như vậy. Con người giao tiếp, ứng xử với nhau tế nhị và phức tạp hơn nhiều khi để đi đến đích. Con người không chỉ biết tiến mà còn phải biết lùi đúng lúc, đúng chỗ. Như các cụ ta có câu: “Lùi một bước để tiến ba bước hoặc một điều nhịn chín điều lành”.

Chuẩn mực xa – gần

Xa là khi giao tiếp ứng xử, ta phải xác định và giữ được một khoảng cách, một ranh giới nhất định. Đó chính là hành lang pháp lý để chúng ta xử lý công việc.

Gần là phải tạo được sự thông hiểu và sự thân thện cần thiết. Lưu ý: Đối với người bảo vệ chuyên nghiệp kỵ nhất là sự xuồng xã, cợt nhả quá trớn.

Nếu gần gũi thân thiết quá mức, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi xủ lý công việc. Ngược lại, tạo khoảng cách quá xa không thân thiện, không hiểu lẫn nhau thì cũng ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc. Vấn đề này rất tế nhị và nhạy cảm, nên khi quan hệ giao tiếp, tùy vào đối tượng cụ thể mà ta xác định, tạo dựng một ranh giới, một khoảng cách an toàn cần thiết.

4. Vận dụng kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nghiệp vụ bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ của người nhân viên bảo vệ Bênh viện

a. Điều kiện hỗ trợ

 • Về hình thức:

Quần áo, trang phục chỉnh tề, râu tóc, móng tay sạch sẽ, gọn gàng.

Dung nhan tươi tỉnh, tư thế tác phong nhanh nhẹn, đàng hoàng, trang nghiêm.

 • Về tâm lý:

+Tôn trong, học hỏi, lắng nghe

+Tinh thần phục vụ khách hàng

Đánh giá, xác định nhanh đối tượng về tuổi tác và địa vị để có thái độ lễ phép, đúng mực, lịch sự, cương quyết.

Phân tích, nắm bắt nhanh chóng bản chất vấn đề và tình huống để đưa ra cách thức xử lý, giải quyết chính xác.

b. Những vấn đề cần lưu ý

 • Vận dụng mối quan hệ chuẩn mực lý – tình; cương – nhu; tiến – lùi; xa – gần... vào thực tế cuộc sống phải liên kết, phối hợp chúng lại với nhau một cách uyển chuyển, sáng tạo. Vì các chuẩn mực trên có mối quan hệ mật thiết hữu cơ với nhau không thể tách rời.
 • Khi giao tiếp ứng xử thì đều cốt lõi của vấn đề, gọi là hạt nhân văn hóa ứng xử. Đó chính là: sự công bằng và sòng phẳng, cái đẹp, cái cao thượng, cái anh hùng cần được khen ngợi và ủng hộ. Nhưng cái xấu, cái hèn, cái ác phải được lên án và trừng trị. Cuộc đời có vay, có trả, tất cả mọi cái đều có giá của nó, ai gieo nhân nào thì phải gặp quả nấy. Đó là lẽ sống là chân lý của cuộc đời.

II. CÁC KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ KHÁC

1. Kỹ năng bảo vệ

Một trong yếu tố hình thành nên nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp chính là kỹ năng bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản tại nơi mà nhân viên bảo vệ công tác hoặc được phân công. Để thực hiện tốt kỹ năng này, các nhân viên bảo vệ phải trải qua những bài sát hạch tình huống trong suốt quá trình huấn luyện, đồng thời được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết như: võ thuật, sử dụng vũ khí,… bên cạnh đó, những kỹ năng về cứu hộ như: phòng cháy chữa cháy, y tế, cấp cứu… cũng được xem là một trong những nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp mà bất cứ bảo vệ nào cũng cần được trang bị.

2. Kỹ năng xử lý tình huống

Ngoài những kỹ năng “cứng” được trang bị, công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp còn được đào tạo thêm những kỹ năng xử lý tình huống trong nhiều trường hợp khẩn cấp. Với muôn vàn những bất trắc có thể xảy đến trong quá trình công tác, các nhân viên dịch vụ bảo vệ không thể cứng nhắc áp dụng những kỹ năng phòng vệ mà cần linh hoạt và nhạy bén giải quyết tình huống một cách êm xuôi nhất. Do đó, ngoài những kỹ năng cần thiết, nhân viên bảo vệ sẽ được tập huấn những tình huống thực tiễn để đảm bảo giải quyết mọi vấn đề trong thực tế một cách nhanh chóng.

3. Kỹ năng giao tiếp – ngoại ngữ

Để bổ sung nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp thật hoản chỉnh, nhân viên bảo vệ Bệnh viện được tăng cường kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ theo chính sách & quy trình giao tiếp và hành vi ứng xử của nhân viên. Do công việc bảo vệ thường xuyên tiếp xuc với nhiều khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cũng thể hiện sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ và hiệu quả phục vụ tốt hơn thể hiện trong việc đưa dẫn bệnh nhân/người thân bệnh nhân – khách hàng người nước ngoài đến các phòng khám hoặc chỉ cho họ một số yêu cầu thông tin cơ bản.

4. Kỹ năng của người quân nhân/ người công an

Tất cả các nhân viên bảo vệ Bệnh viện được đào tạo bổ sung những kinh nghiệm và tác phong của người quân nhân/ người công an: điều lệnh đội; điều lệnh nội vụ; sử dụng một số công cụ khống chế được phép sử dụng. Đây là một trong những cơ sở không thể thiếu bảo đảm cho nhân viên bảo vệ Bệnh viện hoàn thành tốt nghiệp vụ bảo vệ.

5. Kỹ năng trình bày văn bản

Nhân viên bảo vệ Bệnh viện cần phải có kỹ năng rình bày văn bản – dùng ngôn ngữ viết. Trong một số trường hợp, họ không thể trình bày rõ ràng tình huống xảy ra bằng lời nói. Để có thể mô tả chính xác những sự việc đáng ngờ diễn ra, cần phải có kỹ năng trình bày bằng văn bản tốt. (viết biên bản, viết các báo cáo, sổ trực hoặc thư điện tử trong quá trình công tác)

6. Kỹ năng phán đoán, quan sát và đưa ra quyết định

Nhân viên bảo vệ phải biết làm thế nào để đối phó với những hành vi xấu và những tình huống xấu nhất hoặc những ý định xâm hại đến tài sản và con người. Để đưa ra quyết định thích hợp, NV bảo vệ cần phải có khả năng phán đoán và quan sát tốt. Điều này cần được mỗi nhân viên bảo vệ trao dồi kinh nghiệm học hỏi người đi trước; chấp hành các quy định, chế độ nề nếp đã được Giám đốc Bệnh viện quy đinh

7. Kỹ năng kỹ thuật

Bên cạnh áp dụng những kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ cho công việc của mình. Các nhân viên bảo vệ cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức về kỹ thuật như sử dụng máy tính để ghi chép ca trực, làm báo cáo, biết sử dụng camera và các máy điều khiển tự động dùng để hỗ trợ thự hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo nhất có thể; kỹ năng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt… để sẵn sàng khắc phục tạm thời sự cố nhanh nhất.

Tóm lại

Người bảo vệ chuyên nghiệp ngày nay không những chỉ cần có nghiệp vụ cao mà còn cần phải có sự hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: pháp luật, ngoại ngữ, võ thuật, tin học v.v… Đó là người có trí tuệ phát triển, có thể lực cường tráng, có đạo đức trong sáng và có cách quan hệ giao tiếp ứng xử cao đẹp

Việc học tập các kỹ năng giao tiếp ứng xử, nhằm trang bị cho mỗi người học viên cúng ta một số kiến thức cơ bản về nghệ thuật đối nhân xử thế. Nó giúp người bảo vệ Bệnh viện biết ứng xử một cách khôn khéo, lịch sự và thu được hiệu quả cao khi quan hệ giao tiếp với bệnh nhân/ người thân bệnh nhân – khách hàng.

Việc vận dụng và thực hiện tốt các kiến thức đã học và thực tế công tác đó cũng là quá trình tự hoàn thiện bản thân của mỗi nhân viên bảo vệ Bệnh viện. Tạo điều kiện cho nhân cách phát triển hài hòa, toàn diện về: trí, đức, thể, mỹ. Nó tô đẹp thêm hình ảnh người nhân viên bảo vệ Bệnh viện trong mắt bệnh nhân/ người thân bệnh nhân – khách hàng.

BẢO VỆ BÃI XE - CÔNG VIỆC CÓ DỄ DÀNG NHƯ BẠN NGHĨ?

Hầu hết mọi người đánh giá nhân viên bảo vệ bãi xe là một công việc dễ dàng...

BẬT MÍ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA CTY DỊCH VỤ BẢO VỆ UY TÍN

Trong tình trạng an ninh bất ổn như hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ...

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG

Công trường là nơi chứa đựng nhiều rủi ro về an toàn, an ninh. Bảo vệ mục tiêu...

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG

Công trường thi công luôn tìm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, để đảm bảo an toàn, an...

THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - DOANH NHÂN TIÊU BIỂU 2020

Ngày 16/01/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sỹ Chuyên nghiệp Hoàng Long vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2020.

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ THUÊ BẢO VỆ

Thuê bảo vệ thật sự rất cần thiết cho an ninh, an toàn người và tài sản. Việc...

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NÀO CẦN CÓ?

Bảo vệ mục tiêu di động bao gồm: áp tải hàng, áp tải tiền, tài sản, áp tải...

BẢO VỆ NGÂN HÀNG - KHO BẠC

Ngân hàng – Kho bạc đóng vai trò xương sống của kinh doanh hiện đại, sự phát...

DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG KHO BẠC

Ngân hàng – Kho bạc đóng vai trò xương sống của kinh doanh hiện đại. Sự phát...

CHỨNG NHẬN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO

Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Hoàng Long vinh hạnh đón nhận Giải...

GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU

Lễ trao chứng nhận “ Thương hiệu, Nhãn hiệu Danh tiếng Việt Nam - CEO Bản lĩnh...

Dịch Vụ Bảo Vệ Tết

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân đón tết năm 2021 đầm ấm, an khang và an toàn, Công ty bảo vệ Hoàng Long cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ bảo vệ tết uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ.

SỰ CẠNH TRANH GIÚP DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN

Dịch vụ bảo vệ như một tấm bánh ngon mà ai cũng muốn chia phần và điều này đã...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ PCCC

Hỏa hoạn gây tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản. Nguyên nhân của một đám...

NGHỀ BẢO VỆ - NỘI DUNG CẦN BIẾT

Nghề bảo vệ là làm công tác bảo đảm an toàn tài sản, duy trì an ninh trật tự trong địa bàn, tạo điều kiện cho các cơ quan,công ty, doanh nghiệp… hoạt động bình thường.

XU HƯỚNG - BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN

Bảo vệ an ninh cá nhân là xu hướng tất yếu của ngành dịch vụ bảo vệ. Đòi hỏi...

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Dựa vào đặc điểm vị trí địa lý và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Bảo vệ mục tiêu di động đòi hỏi các yêu cầu cao về nhân lực. Lực lượng bảo...

BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN, LỄ HỘI TỐT NHẤT

Các sự kiện, lễ hội có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, cá nhân, tổ...

DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐIỂM GIAO DỊCH, ATM CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

Hệ thống ATM, điểm giao dịch là một trong những mục tiêu béo bở mà bọn tội phạm...

TẠI SAO CẦN THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN - VIP?

Dịch vụ bảo vệ an toàn cho các chủ doanh nghiệp, doanh nhân, nguyên thủ Quốc gia, Lãnh đạo cấp cao, cá nhân và yếu nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng…

DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐIỂM GIAO DỊCH, ATM

Các điểm rút tiền ATM được ví như một ngân hàng thu nhỏ, cung cấp tới khách...

BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN, LỄ HỘI

Là bảo vệ các sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, hội chợ triễn lãm, các buổi ca nhạc ngoài trời…

Bảo Vệ Mục Tiêu Di Động

Yêu cầu về nghiệp vụ: tất cả các nhân viên của công ty bảo vệ HOÀNG LONG được tham gia vào đội bảo vệ áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt phải đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ như sau:

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định MỤC TIÊU BẢO VỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM: Tùy theo đặc trưng...

BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN

I. MỤC ĐÍCH : - Đảm bảo tuyệt đối cho con người và tài sản ở mọi lúc mọi...

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH PHỤ THUỘC:

 

Địa chỉ: F1/1Q, Đường Số 1, KDC Đồng Danh,  Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại văn phòng: 0283 7650 036

Hotline: 0931 090 058

Mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Bến Tre

Đ/c: 185/1, P.Sơn Đông, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

Chi Nhánh Bình Dương

Đ/c: 93 Quang Trung, Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chi Nhánh Đồng Nai

Đ/c: 26 đường 2a, khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

 

Chi Nhánh Long An

Đ/c: 437 ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An

 

Chi Nhánh Cần Thơ

Đ/c: 67 quốc lộ 91B, phường Bình An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

 

x