Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
Huấn luyện kỹ năng phòng vệ, tấn công khi gặp đối tượng xấu phản ứng.
Buổi tập huấn PCCC với cơ quan chức năng
Hướng dẫn kỹ năng phòng vệ