GIẤY CHỨNG NHẬN ISO - ISO CERTIFICATE
Loading

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO - ISO CERTIFICATE

HỒ SƠ NĂNG LỰC   08/12/2020


***GIẤY CHỨNG NHẬN ISO***

 Ngày 18/11/2019, bảo vệ Hoàng Long được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chứng nhận này một lần nữa đưa thương hiệu Hoàng Long nâng lên thêm tầm cao mới. Qua đó tạo được sự uy tín và chuyên nghiệp trong mắt của khách hàng.

On November 18, 2019, the Security Hoang Long was granted the ISO 9001:2015 certificate. About providing security services. This certificate once again brought the Hoang Long brand to a new level. Thereby creating prestige and professionalism in the eyes of customers.

 

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây là phiên bản mới nhất của ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.

This standard has the full name of ISO 9001:2015 - Quality management system - Requirements. This is the latest version of ISO 9001 - a quality management system standard. Developed and issued by the International Organization for Standardization on September 24, 2015.

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 LÀ VINH DỰ TẬP THỂ BẢO VỆ HOÀNG LONG

ISO 9001:2015 CERTIFICATE IS AN HONOR OF SECURITY HOANG LONG.

Hoàng Long vinh dự đạt được danh hiệu này vì hoàn thành được các tiêu chí:

Hướng vào khách hàng: Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng. Đáp ứng 100% nhu cầu an ninh, an toàn cho mục tiêu.

 • Sự lãnh đạo:Đầy năng lực và kinh nghiệm. Hiệu quả trong giám sát, vận hành quy trình và xử lý sự cố.
 • Sự tham gia của mọi người: Phân hóa cấp bậc, bộ máy rõ ràng. Mỗi thành viên Hoàng Long đều có nhiệm vụ riêng, tách nhiệm với vị trí đảm nhiệm.
 • Tiếp cận theo quá trình: Sự vận hành và xử lý sự việc/ rủi ro theo quy trình của ISO 9001:2015 công bố.
 • Cải tiến: Công ty xây dựng các phương án bảo vệ, dịch vụ, kiểm soát và đánh giá dịch vụ khoa học. Cập nhật, sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ công nghệ cao phục vụ cho nhiệm vụ.
 • Quyết định dựa trên bằng chứng: Mọi sự hợp tác, thỏa thuận, mọi sự sai phạm, xử lý rủi ro đều có bằng chứng cụ thể, quyết định xử lý/ giải quyết vụ việc có xác nhận của các bên. Hồ sơ năng lực đều có File cứng và File mềm theo đúng quy định của Nhà nước
 • Đánh giá nội bộ: Hàng năm, hàng quý chúng tôi thường sẽ đánh giá các nhân viên của mình. Tuyên dương các nhân viên hoạt động tốt trong nhiệm vụ của mình để làm gương.
 • Theo dõi và đo lường sản phẩm/dịch vụ: Đây là một trong những công việc mà Hoàng Long hoạt động khá tốt. Đội ngũ cán bộ chỉ huy khu vực, giám sát sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ tại các mục tiêu. Từ đó ban quản lý sẽ đưa ra các đánh giá, nhận xét, thay đổi để mục tiêu trở nên an toàn hơn.

Hoang Long is honored to achieve this title for fulfilling the following criteria:

 • Customer-oriented: We always provide the best service for customers. Meet 100% of security and safety needs for the target.
 • Leadership: Competent and experienced. Effective in monitoring, operating processes and troubleshooting.
 • Participation of people: Divided ranks, clear apparatus. Each member of Hoang Long has their own duties and responsibility.
 • Process approach: Operations and incident/risk handling according to ISO 9001:2015 published rules.
 • Improvement: The company builds protection plans, services, controls and evaluates scientific services. Update and use high-tech support tools and equipment for the mission.
 • Evidence-based decision: All cooperation, agreement, all wrongdoing, risk handling have specific evidence, the decision to handle/resolve the case is certified by the regulations of the State.
 • Internal audit: We usually test our employees every year or quarter. Celebrate those who do well in their duties as an example.
 • Tracking and measuring products/services: This is one of the jobs that Hoang Long does quite well. The team of regional commanders and supervisors will regularly update information and progress at the targets. From there, the management board will make reviews, comments, and changes to make the goal more secure.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH PHỤ THUỘC:

 

Địa chỉ: F1/1Q, Đường Số 1, KDC Đồng Danh,  Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại văn phòng: 0283 7650 036

Hotline: 0931 090 058

Mail: [email protected]

 | [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Bến Tre

Đ/c: 185/1, P.Sơn Đông, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

Chi Nhánh Bình Dương

Đ/c: 93 Quang Trung, Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chi Nhánh Đồng Nai

Đ/c: 26 đường 2a, khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

 

Chi Nhánh Long An

Đ/c: 437 ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An

 

Chi Nhánh Cần Thơ

Đ/c: 67 quốc lộ 91B, phường Bình An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

 

x